Några små och stor saker att tänka på , som är lika men olika med vykort.

Nedan ser ni två vykort med samma bild och text på baksidan. Men det är två olika vykort för en samlare. Har markerat de saker som skiljer dem åt. 

1. Det mest uppenbara, det nedre vykortet är handkolorerat till skillnad från det övre vykortet.

2 & 3 Olika förläggare av lika motiv. Förläggarens namn på framsidan på det nedre och på baksidan den övre. 

(Det man också kan fundera på är om förlaget i Uppsala kolorerar kort köpta från förlaget i Stockholm de deras kort inte är kolorerat. Dock har jag inte sätt fler par exempel på just denna kombination så kan inte dra några slutsatser utifrån ett enda par.)

Vykortet nedan vet jag finns i minst 3 olika varianter, svart text &ej kolorerat, Kolorerat & röd text Samt samma bild men förminskad och resten av utrymmet till för att skriva på. (1. Bilden är bara ett försök att visa hur den varianten av kortet ser ut)