På månadsmötena brukar vi ha; Fika 10:- kontant, Föreläsare från föreningen eller utifrån om något relevant och intressant, Försäljning, både från medlemmar och föreningen av det de samlar på, även byten förekommer som förr i tiden. mm.


# Septembermöte 22-09-07  15.00- 18.00 öppet hus med visning.  18.00- möte  Tema: Samla knivar med  Håkan Pettersson#
#  Oktobermöte 22-10-05. 15.00. Visning 18.00 Möte. välkommen. Reseförsäljningen, auktion + föredrag :Torbjörn talar om rälsbuss-tillverkning i Umeå. information om hemsidan, om det hinns med #

# Novembermötet 22-11-02 Från 15.00. Välkommen#
15.00- 17.30 värdering mynt, guld o silver Matias Myntkompaniet. 18.00. Med tema mynt o smycken #

# Decembermöte  22-12-07 från17.00 julbord
Hans skär upp skinkan med julmust o limpa
tema : Ulf e Nilsson visar dukar o bonader   #